Service (agrarisch)

Ook service is bij Wopereis maatwerk, afgestemd op de klant.

Ons team is in staat snel te schakelen. Dit omdat we onderdelen veelal in eigen huis maken, onze eigen engineering hebben, het transport in eigen hand hebben en voor ons productie team uitdagingen niet snel te groot zijn.

Het Belang van Service en Nazorg

Onderdelen onderhevig aan slijtage vereisen tijdige vervanging. Zonder dit, kunnen kleine problemen escaleren tot omvangrijke reparaties. Een storing komt altijd ongelegen.

In de stal functioneren nieuwe apparaten zoals een melkrobot, een mestrobot, en de efficiënte MOOV voerschuiver. Deze investeringen zijn bedoeld voor langdurig gebruiksgemak. Hoewel men er niet direct aan denkt bij aanschaf, is periodiek onderhoud cruciaal om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Zelf repareren: niet aanbevolen

Tot op zekere hoogte kan je zelf bijdragen aan de functionaliteit van de machines: reinigen (indien toegestaan), correct gebruik volgens handleiding en opvolgen van instructies van de servicemonteur. Zelf reparaties uitvoeren kan echter leiden tot vervallen fabrieksgaranties, is tijdrovend, en kan gevolgschade veroorzaken. Uiteindelijk is professionele hulp toch nodig, vaak met extra kosten. Tijdig onderhoud door deskundigen garandeert optimale werking en maximale rendement uit je investeringen.

Stabiliteit door preventief onderhoud

Stabiele bedrijfsvoering vereist cruciale storingspreventie. Betrouwbare apparatuur zorgt voor voeraanvoer, melken van koeien, en mestverwerking. Moderne machines melden onderhoudsbehoeften via email of app. Zo meldt een JOZ mestrobot bijvoorbeeld wanneer onderhoud nodig is. De monteur wordt automatisch ingelicht en plant onderhoud op een geschikt moment. Preventief onderhoud vermindert storingen, optimaliseert machineprestaties, en reduceert kosten.

Bewustzijn van onderhoudskosten

Voor kwaliteitsmelk is betrouwbare apparatuur essentieel, net als een gezonde veestapel en schone omgeving. Storingen in melkrobots kunnen stress bij koeien veroorzaken, met een lagere melkproductie tot gevolg. Preventief onderhoud door servicemonteurs zorgt voor continuïteit in het melkproces en behoud van melkkwaliteit.

Slijtageonderdelen zoals melk- en duploslangen, en tepelbekervoeringen dienen regelmatig gecontroleerd te worden. Beschadigingen kunnen leiden tot bacteriële ophopingen en een lagere melkkwaliteit. In geval van storingen zijn de servicemonteurs van bijvoorbeeld Wopereis altijd bereikbaar voor snelle en professionele hulp.

Deskundigheid in service en nazorg

Service en nazorg omvatten onder meer het verstrekken van betrouwbaar advies, passend bij jouw bedrijfsvoering. Medewerkers van Wopereis Melksystemen en Wopereis Agrarische Systemen, met een agrarische achtergrond en grondige training, voorzien in deskundig advies en onderhoud.

Na installatie van apparatuur leggen monteurs de bediening uit, zijn handleidingen beschikbaar, en bieden we technische ondersteuning. Onze storingsdienst staat klaar voor vragen en snelle oplossingen, ook buiten kantooruren. Voor urgente situaties is een huisbezoek snel geregeld. Onze routebus levert essentiële artikelen zoals melkfilters en reinigingsmiddelen. We bieden ook advies over koecomfort, uiergezondheid, en melkwinning. Onderdelen zijn zelf af te halen, en we voorzien in uitstekend onderhoud ter plaatse. Onze service ontzorgt: van advies tot aanhoudend uitstekende prestaties van je machines, voor jarenlang werkplezier.

Service: +31(0)314 – 33 59 41

“Ik dacht dat een onderhoudsbeurt niet nodig was, totdat de mestketting in het weekend kapot knapte. Een groot probleem. De koeien stonden op stal en de mest kon niet weggeschoven worden. Met één telefoontje naar de storingsdienst was het vlot geregeld dat de servicemonteur de storing kwam verhelpen. Hij heeft een noodoplossing bedacht door het plaatsen van een reparatieschakel. De ketting was snel weer in bedrijf.”

werkenbijwopereis-750x644