Project familie Thielemans, Weelde, België

Project familie Thielemans, Weelde, België

Wopereis Groep heeft voor de familie Thielemans zowel een ligboxenstal als een prachtige nieuwe werktuigenberging gerealiseerd. We hebben de volledige bovenbouw ontworpen en gebouwd. De ligboxenstal is ontworpen voor het huisvesten van 220 melkkoeien, inclusief...
Project Schlüter Kellinghusen Duitsland

Project Schlüter Kellinghusen Duitsland

In 2017 bouwde Wopereis een ligboxenstal en melkstal voor een melkveehouder in Kellinghusen, net boven Hamburg (DE). In 2020 kreeg Wopereis van diezelfde melkveehouder de opdracht om deze ligboxenstal te verdubbelen qua lengte. Zo gezegd, zo gedaan. De stal is met...
Project agrarisch familie Leferink Halle

Project agrarisch familie Leferink Halle

Mart en Claudia hebben in Halle een melkveebedrijf met 138 koeien, 60 ha grasland en 27 ha gepacht maisland. De laatste jaren hebben ze flink geïnvesteerd in hun melkveehouderij, waarbij het aanschaffen van de BouMatic melkrobots een echte gamechanger is gebleken. Van...